Почетна

ВЕСТИ И ОБАВЕШТЕЊА

*         Obaveštavamo Vas da je javnom izvršitelju Nadi Krsmanović, imenovanoj za područje Višeg suda u Valjevu u i Privrednog suda u Valjevu, rešenjem ministra pravde broj 740-08-01804/2014-22 od 07.08.2018. godine prestala delatnost. Delatnost javnog izvršitelja Nade Krsmanović, nastavlja javni izvršitelj Snežana Petrović imenovana rešenjem ministra pravde broj 740-08-01793/2014-22 od 27.07.2014. godine, koja privremeno preuzima poslove dok novoimenovani javni izvršitelj ne počne da radi
*          Обавештење за јавне извршитеље у вези достављања закључака о јавним продајама, а у вези са Законом о заштити података о личности... Детаљније
*          Svi se u nekom trenutku našeg života možemo susreti sa sudskim   sistemom, hteli mi to ili ne. U tim situacijama, važno je znati koja prava i   obaveze imamo kako bismo mogli na najbolji mogući način da osiguramo pravičan tok postupka te i odgovor države u zaštiti naših prava.
         Ovaj vodič služi kao pomoć upravo u takvim situacijama. Vodič ne zamenjuje pravni savet koji možete dobiti od kvalifikovanih stručnjaka, već daje osnovne informacije kako bi se približio sudski postupak i postupci pred nezavisnim institucijama u cilju boljeg razumevanja prava i obaveza koje imamo kada započne sudski postupak.
          „Vodič za samozastupanje građana“ je pripremio tim Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Timu su koristile smernice dobijene od g-đe Džordže Harli (stručnjakinje za reformu pravosuđa), g-dina Srđana Svirčeva (stručnjak za javni sektor), g-đe Marine Matić Bošković (savetnice za reformu pravosuđa), kao i komentari koje je uputila Viktorija Eskivel Korzak (stručnjakinja za ljudska prava). Преузмите ВОДИЧ
Комитет правника за људска права израдио је више публикација на српском и на неколико језика националних мањина које можете погледати на сајту www.yucom.org.rs u sekciji PUBLIKACIJE
*          Комисија Основног суда за пријем приправника, у поступку попуне слободних места судијског приправника, по јавном конкурсу оглашеном у Службеном гласнику Републике Србије, број 112/17 од 15.12.2017. године, утврђује, РАНГ ЛИСТУ кандидата који су конкурисали за место судијског приправника у Основном суду у Убу. Преузмите ранг листу

*          Министарство правде покренуло је интернет кампању „Искључи насиље“ (#iskljucinasilje), сa циљем подизања свести о породичном насиљу и представљању нових законских мера у борби против насиља у породици. Према статистичким подацима, у протеклих 10 година у Србији је због породичног насиља настрадало 314 жена, док је од почетка 2016. године више од 16 жена убијено, што указује на неопходност ангажовања свих ресурса у борби против насиља у породици... Детаљније

*          На седници одржаној 20 фебруара 2016. Влада је усвојила Националну стратегију за процесуирање ратних злочина, са периодом важења од 2016 до 2020 године.
Текст Стратегије на српском и енглеском језику можете преузети овде.          

*          Обавештавамо вас да је министар правде 12. фебруара 2016. године утврдио Јавнобележничку тарифу јавног бележника као повереника суда у поступку за расправљањe заоставштине као и измене и допуне постојеће Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС", број 12 од 12. фебруара 2016.), а које ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", тј. 20. фебруара 2016. године.
Прописе можете преузети овде.

*          Данас је почео са радом портал преко којег грађани и привредна лица у складу са Законом о прекршајима могу да провере да ли се налазе у Регистру неплаћених новчаних казни и других новчаних износа. Овај портал израдило је Министарство правде уз подршку УСАИД-овог пројекта ЈРГА. Детаљније...

*          Почела је примена Закона о заштити права на суђење у разумном року. Сада ће грађанин моћи да се жали председнику суда који ће своју одлуку донети у року од два месеца и наложити судији шта мора да уради. Грађани Србије којима је повређено право на суђење у разумном року добијаће одшету. Стари предмети биће решавани по jединственом Програму решавања старих предмета у судовима у Србиjи. 

*          Под "узбуњивањем" се сматра откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, као и ради спречавања штете великих размера. Детаљније...

*          У секцији преузимање образаца можете преузети образац сагласности родитеља за путовање деце у иностранство са упутсвом за уплату таксе што ће Вам уштедети време потребно за оверу документа. Документ се оверава у соби број 2 у згради Основног суда у Мионици као и у одељењу суда у Љигу.

*          У Сл. гласнику бр.101/2013 од 20.11.2013. објављен је Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.
          Овим законом оснивају се Основни суд у Убу за територију општина Уб и Лајковац и Основни суд у Мионици за територију општина Мионица и Љиг. Територијална надлежност Основног суд у Ваљеву је за општину Осечина и град Ваљево. У садашњим судским јединицама у Осечини, Лакјовцу и Љигу у згради суда радиће пријемна канцеларија која ће обављати пријем писмена и оверавања писмена и потписа и то до почетка рада јавних бележника.
          Судови који су основани овим законом преузимају потребна средства за рад, опрему, архиву и запослене из судова који су основани Законом о седиштима и подручјима судова (Сл. гласик РС бр.116/08). Овај закон почиње да се примењује од 1. јануара 2014 године.

*         Нови ажуриран списак осуђених и оптужених за ратне злочине у Хрватској....детаљније